Здравейте, уважаеми участници в синергийния процес!
Обявяват се първите сферни срещи на мандалата, уникално предложени във форума на платформата и представени без нужда от анкетиране. На срещите ще се предлагат и приемат с консенсус координатори на сферите, представители и проект координатори. Ще се предлагат, визионират и активират проекти и програми.
Щe има възможност за внасяне на годишния членски внос от 23лв. в социалната каса.

По ред на по-ранно датиране:
Среща на сфера “Здравеопазване и Природосъобразност”
Място: пространство “Дарма Дар”, с.Буново, Кюстендилско
Дата: 17.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Изкуство и Култура”
Място: плато Мадара, с.Мадара, Шуменско
Дата: 24.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Социална Икономика”
Място: пространство “Благост”, гр. София
Дата: 05.06.2020
Час: 18:00

Среща на сфера “Образование и Наука”
Място: с. Горна Бела Речка, община Вършец
Дата: 6-7.06.2020
Среща на сфера “Духовност и Традиции”
Място: пространство “Багра”, поляна Яро, дял Риша, планина Конявска, Кюстендилско
Дата: 20-21.06.2020

Среща на сфера “Земеделие и Околна среда”
Място: пространство “OPEN MIND”, гр. Шипка
Дата:04.07.2020
Час: 11:00

Подробности за местонахождението на локациите и настаняване са изпратени на мейл адресите ви.
Проверявайте често личните си мейли за актуализация и активация на дейността в мандалата. Проверявайте често и форум страницата в платформата, в нея ще тече допълнителна активност, за която няма да бъдете информирани с мейл. Следете новините и календара за дейност паралела на вашата съпричастност в процеса.

Всеобща Благодарност!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *