Артистично съдействие за популяризиране на социално-икономическа дейност.

По повод съсферна връзка, сфера Изкуство и Култура съдейства с художествено подпомагане на дейностите по проекти на сфера Социална Икономика.

Етап: Изработват се плакати и флаери:


контакт: contact@sinergia.life