Артистично съдействие за популяризиране на социално-икономическа дейност.
Работно заглавие: “Популяризиране на социално-икономическа платформа”.

По повод съсферна връзка със сфера Социална Икономика е отправено предложение за сайт платформа за производители, купувачи, разпространители – мрежа за разпространение на продукти директно от производители.
Чисто произведени храни, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството. 

Етап: след решение да се подкрепят вече съществуващи такива платформи, предстои проектна среща и обсъждане на стратегия.

контакт: contact@sinergia.life