ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /платформи/

Кооперация между производители и потребители на чиста храна
green.bg е отворена платформа за безплатна реклама на продукция от български производители
Майката Земя е екип от отглеждащи чиста храна производители и търсещи такава потребители
Благост - Чисти продукти с гарантиран произход
Замяна. С Любов сътворено и с Любов разменено.

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
/ферми и частни производители/


Dimitron 
е малка семейна ферма, която
произвежда и търгува биологично чисти
природни блага и суровини. 

БИЛКОВИ ПРОДУКТИБагра Здраве
Фито продукти и терапии

ДОМАШНИ ПОТРЕБИ

Грънчарница с.Раданово
Ръчна изработка от майстор Десислава Владовска

ДАРИТЕЛНИЦИ

ДАР0ВЕДА 
Книгодарителница със залесителна инициатива

КилерЪ
Постоянен свободен пазар, част от проект “Герои на планетата”

СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ

„Жива утопия“ - Социално и икономическо пространство
„Жива Мрежа“ - Обединение на услуги  полезни на общността, Седмичник да ни държи в крак с общностни събития и споделеното знание.