Предстои сферна среща на сфера “Здравеопазване и Природосъобразност”

Здравейте, приятели!

Предстои да се проведе сферна среща на сфера “Здравеопазване и
Природосъобразност” на 15 Май 2021 г. от 17:00 ч. в гр. Елин Пелин,
пространство Приказната градина. По време на срещата ще се представят
сферата и отрасъла и ще се обсъдят настоящите проекти, както и ще могат
да се предложат нови. Ще има възможност да се внесе членският внос в
социалната каса.
Срещата ще се проведе паралелно с осъществяващия се Независим Фестивал
на Семената 2021 г.

Добре дошли!

Проведе се сферна среща на сфера Социална Икономика на 29.11.2020 г. гр. София в „Благост“

На 29.11.2020г. в Благост, гр. София се проведе сферна среща на сфера
“Социална Икономика”.

Коментираха се и се направиха предложения по текущи проекти и се
осъществиха организационни дейности.
Направи се обзор на съдържание на социалната каса и се отделиха средства за проект.
Информационен протокол от срещата е изпратен на личните мейли на съпричастните към сферата.

Всеобща благодарност за активността!

Предстои официално представяне на Синергийната Мандала

Предстои официално представяне на Синергийната Мандала на Събора на Бялото Братство на Рилските Езера на 18.08.2020 г. в 14:00 часа при Извора – “Ръцете които дават”, до второто езеро “Елбур”.

Както и официално представяне на Събор Беглика 2020 на 22.08.2020г. в 14:00 в пространство Общностно развитие – лекции и беседи.

 

Всички участници в процеса са добре дошли!

Проведе се първа среща на сфера “Социална Икономика” 05.06 Благост

На 05.06.2020 на в пространство “Благост” гр.София, се осъществи първа среща на сфера “Социална Икономика”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.
Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активира идея за основен проект, текуща информация за който може да намерите във форума и в страница проекти.

В Дъх Нов Е Ние!

Проведе се първа среща на сфера “Изкуство и Култура” 24.05 Мадара

На 24.05.2020 на Мадарското плато, на поляната за Паневритмия, в рамките на традиционния Братски събор, се осъществи първа среща на сфера “Изкуство и Култура”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.
Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активираха няколко идеи за сферни и съсферни проекти, текуща информация за които може да намерите във форума и в страница проекти.

В Дъх Нов Е Ние!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промяна в датата на сферна среща “Земеделие и Oколна среда”

Поради процесуални обстоятелства се променя датата на първата официална среща на сфера ” Земеделие и Околна среда”.
Новата дата е 04.07.2020г. Запазва се мястото и часа.
Като единствено предложение, промяната не се анкетира.
Благодарност за толеранса!

 

Първи сферни срещи

Здравейте, уважаеми участници в синергийния процес!
Обявяват се първите сферни срещи на мандалата, уникално предложени във форума на платформата и представени без нужда от анкетиране. На срещите ще се предлагат и приемат с консенсус координатори на сферите, представители и проект координатори. Ще се предлагат, визионират и активират проекти и програми.
Щe има възможност за внасяне на годишния членски внос от 23лв. в социалната каса.

По ред на по-ранно датиране:
Среща на сфера “Здравеопазване и Природосъобразност”
Място: пространство “Дарма Дар”, с.Буново, Кюстендилско
Дата: 17.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Изкуство и Култура”
Място: плато Мадара, с.Мадара, Шуменско
Дата: 24.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Социална Икономика”
Място: пространство “Благост”, гр. София
Дата: 05.06.2020
Час: 18:00

Среща на сфера “Образование и Наука”
Място: с. Горна Бела Речка, община Вършец
Дата: 6-7.06.2020
Среща на сфера “Духовност и Традиции”
Място: пространство “Багра”, поляна Яро, дял Риша, планина Конявска, Кюстендилско
Дата: 20-21.06.2020

Среща на сфера “Земеделие и Околна среда”
Място: пространство “OPEN MIND”, гр. Шипка
Дата:04.07.2020
Час: 11:00

Подробности за местонахождението на локациите и настаняване са изпратени на мейл адресите ви.
Проверявайте често личните си мейли за актуализация и активация на дейността в мандалата. Проверявайте често и форум страницата в платформата, в нея ще тече допълнителна активност, за която няма да бъдете информирани с мейл. Следете новините и календара за дейност паралела на вашата съпричастност в процеса.

Всеобща Благодарност!

Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи


Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи, които могат да бъдат предлагани от всеки един член, идентифициран с определена сфера. Предложенията са за места и дати, като срещите могат да се проведат в рамките на един ден и домакина не е задължен да осигурява храна и спане за гостите. Това може да се осъществи като самоинициатива на сферата и допълнително коментиране на условията с домакините. Принципът на предлагане на пространство и дата за среща е свободен, по доброволна инициатива.
Процесът ще се съобрази със зададените дати на извънредното положение, като краен срок за предложения и анкетиране е 13.05.2020, съответно предлаганите дати за срещи – след тази дата. Ако извънредното положение се удължи и след 13ти, ще се проведе онлайн запитване за последователност на действията.
Предлагането се осъществява във форума.

Краен срок на предложения за места и дати за сферни срещи 01.05.2020г.
Краен срок на анкетиране и обявяване на избора на места и дати 13.05.2020г.

Възможност за внасяне на символичния членски внос от 23лв. в социалната каса ще се отвори след 13.05. на посочените точки в София, Пловдив и Варна. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите по интернет платформата и разпределени по активираните проекти, но това е тема на отрасъл “финансии” и тепърва ще се дискутира.

Среща 22.03.2020 на Риша планина

На 22.03.2020 на Риша планина се проведе интегриране и официално представяне на мандалата. Прочетоха се инструкциите и се приеха с консенсус в кратка дискусия.
Представя се частичен аудио запис от срещата.