Синергийна Мандала за Интегрално Развитие

Синергия – взаимоотношение, при което полученият ефект е по-голям от сумата на
индивидуалните ефекти.
Мандала – санскрит: “същина” + “има” или “съдържа”, също се превежда като
“кръг-обиколка” или “завършен”, концентрична диаграма, която има сакрално значение.
Интегрален – цялостен, неразривно свързан, единен, непокътнат, обединяващ, общ.
Развитие – постоянно преминаване от един етап в друг — по-горен, по-съвършен, напредък.

  Това е социална платформа за взаимодействие между устойчиво развиващи се общини, общности, организации, фондации, сдружения, екипи, личности с цел съвместна реализация на общи, единни проекти в полза на човечеството, обществото, общинността, семейството, личността. За хармоничен, природосъобразен, интелигентен, пълноценен, осъзнат и мирен живот. 

За да се включите в процеса е нужно да бъдете регистриран от вече регистриран участник или да се вкючите в доброволческата листа и да подпомогнете проект на място.