Препоръки за практики и дейности за свързване и хармонизиране на участници в Сферата и в Мандалата като цяло.
Етап: реализиран
Препоръките могат да бъдат изтеглени тук

Проект “Изгревът”

Екип от сфера Духовност и Традиции създадоха флаери с информация за ползите от гледане на слънчевите изгреви и подходящни места за това. Реализираната идея има за цел да информира и припомни на българския народ, една древна и жизнена практика. 
Благодарност на всички допринесли за реализирането на проекта!
Етап: Флаерите са в разпространение на територията на България.

  

 

Възраждане на българските обичаи

Възраждане на древни езически обичаи и празници в България и начало на осъществяванията им чрез Мандалата.

Етап:

Проучване на ритуали и чествания спрямо предхристиянското време (езически) и синхронизиране според енергийното време.
Направен е споделен файл (в Google), където да се събира и обсъжда информация.
Създаване на интегриран в сайта Календар с обичаите и празниците – „Традиционен български календар“.
За контакт contact@sinergia.life