“Подготовка, изготвяне и разпространение на информационни материали и дейности за здравословен и природосъобразен начин на живот”
Наръчник (в обем 60-100 стр.), флаери, видеа, лекции.
Основни пет принципа: чист въздух, чиста вода, чиста храна, покой, движение 

Етап: Заснемане на видео интервюта на базата на които ще се изготвят печатните материали.

контакт: contact@sinergia.life

“Създаване на интернет платформа за безвъзмездно предоставяне на терапевтични услуги”

Етап: Закупен е домейн www.supporthealth.life и започва работа по изграждане на платформата

контакт: contact@sinergia.life

“Организиране и реализиране на здравословни семинари”
.
Реализиран Рейки семинар към Академия за Осъзнато Развитие

Етап: Подготовка на терапевтичен семинар в рамките на експеримент “Събуди Се!”.
Подготовка за общностен здравословен семинар през 2022г. в преговори с община евентуален домакин на събитието.

контакт: contact@sinergia.life

Природосъобразно Потребление

Алтернативи на неустойчиви ресурси (нефтени продукти и др.). Насоки за намиране и прилагане на устойчиви материали в ежедневието. Образователни дейности за деца и родители.

Графичен информационен формат (брошура) относно алтернативни продукти за ежедневна употреба.

Етап: Изработване на флаер, представящ идеята на проекта, който да се изпрати към Сферите на Мандалата свързани с идеята – за установяване на приемственост и съвместна работа по темата.


контакт: contact@sinergia.life