“Подготовка, изготвяне и разпространение на информационни материали и дейности за здравословен и природосъобразен начин на живот”
Наръчник (в обем 60-100 стр.), флаери, видеа, лекции.
Основни пет принципа: чист въздух, чиста вода, чиста храна, покой, движение 

Етап: Заснемане на видео интервюта на базата на които ще се изготвят печатните материали.

контакт: contact@sinergia.life

“Създаване на интернет платформа за безвъзмездно предоставяне на терапевтични услуги”

Етап: Закупен е домейн www.supporthealth.life и започва работа по изграждане на платформата

контакт: contact@sinergia.life

“Организиране и реализиране на здравословни семинари”


.
Реализиран Рейки семинар към Академия за Осъзнато Развитие

. Реализиран терапевтичен семинар в рамките на експеримент “Събуди Се!”

Етап: Подготовка на общностен здравословен събот през 2022г.

контакт: contact@sinergia.life