“Изготвяне и разпространение на информационни материали и дейности за здравословен и природосъобразен начин на живот”

Основан на пет основни принципа: чист въздух, чиста вода, чиста храна, движение, покой.
. Наръчник (в обем 60-100 стр.), флаери, видеа, лекции.

Етап: Заснемат се видеа /интервюта/ с вещи по темата, участници в Мандалата, които се представят поетапно в youtube канала на Синергийната Мандала.
На база на видеата ще се изготвят печатните материали.

Ето и първото видео заснето към проекта:
Интервю с Милен Антонов

 контакт: contact@sinergia.life 

“Създаване на интернет платформа за безвъзмездно предоставяне на терапевтични услуги”

Етап: Закупен е домейн www.supporthealth.life и започва работа по изграждане на платформата

контакт: contact@sinergia.life

“Организиране и реализиране на здравословни семинари”

. Реализиран терапевтичен семинар в рамките на експеримент “Събуди Се!” 2021
в пространство АОР

Бяха предоставени терапевтични услуги от сферите: билкарство, масажи, ароматерапия, рейки и практична психология.

. ИнтерАктивен Рейки семинар 21.02.2021

ИтерАктивен Рейки семинар насочен към инициирани и кандидати за инициации в системите на Усуи Риохо, Каруна и Диамантено рейки.
Курсът бе теоретично – практичен и е част от активностите към АОР

. Реализиран Рейки семинар към Академия за Осъзнато Развитие

Лечебна практика  по класическата линия на Микао Усуи.

Семинарът  се осъществи в рамките на Събор Беглика 2020 в пространство Натуралистично и Багра.

Етап: Подготовка на общностен здравословен събот през 2025г.

контакт: contact@sinergia.life