. В момента текат регистрации в платформата. Краен срок на първоначално регистриране   12.04.2020
След това регистрация ще се извършва през регистриран вече участник.

. Следва организиране на сферните срещи, което ще се случи след предлагане, обсъждане и приемане на дати и места за тях, чрез анкетиране в съответната сферна тема във ФОРУМА.
На срещите ще се изберат координатори, представители, писари и ще се предлагат и решават стратегии за реализиране на бъдещи проекти.

Препоръчителен краен срок за предлагане и анкетиране на дати и места 22.04.2020

Препоръчителен период за осъществяване на срещите 22.05 – 05.06.2020 /може и по-ранни дати да се предлагат/

. Започва и събирането на обща каса /членски внос/ по 23лв. от всеки регистрирал се. Това може да стане на сферните срещи или на касите на Colibri Kitchen /СОФИЯ/, Инди Арт Кафе /ПЛОВДИВ/, Йо Хо Хостел /ВАРНА/.
Препоръчителен краен срок за плащане на членския внос 22.06.2020

. За дати, места и часове за сферните срещи ще се пускат мейл уведомления /в зависимост от съпричастността към определена сфера/, ще се въвеждат в календара и ще се обявяват в новините!

Благодарността е постоянно всеобща!

Recommended Posts