Съотраслов проект м/у отраслите „логистика“ и „вътрешни работи“ – всеки новорегистрирал се член в мандалата, да получава е-мейл с приветсвено писмо, изображение на СМИР, лист с препоръки за синхронизация и хармонизиране с процеса.
Етап: реализиран