Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи


Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи, които могат да бъдат предлагани от всеки един член, идентифициран с определена сфера. Предложенията са за места и дати, като срещите могат да се проведат в рамките на един ден и домакина не е задължен да осигурява храна и спане за гостите. Това може да се осъществи като самоинициатива на сферата и допълнително коментиране на условията с домакините. Принципът на предлагане на пространство и дата за среща е свободен, по доброволна инициатива.
Процесът ще се съобрази със зададените дати на извънредното положение, като краен срок за предложения и анкетиране е 13.05.2020, съответно предлаганите дати за срещи – след тази дата. Ако извънредното положение се удължи и след 13ти, ще се проведе онлайн запитване за последователност на действията.
Предлагането се осъществява във форума.

Краен срок на предложения за места и дати за сферни срещи 01.05.2020г.
Краен срок на анкетиране и обявяване на избора на места и дати 13.05.2020г.

Възможност за внасяне на символичния членски внос от 23лв. в социалната каса ще се отвори след 13.05. на посочените точки в София, Пловдив и Варна. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите по интернет платформата и разпределени по активираните проекти, но това е тема на отрасъл “финансии” и тепърва ще се дискутира.

Интернет платформата е официално отворена

 

. В момента текат регистрации в платформата. Краен срок на първоначално регистриране   12.04.2020
След това регистрация ще се извършва през регистриран вече участник.

. Следва организиране на сферните срещи, което ще се случи след предлагане, обсъждане и приемане на дати и места за тях, чрез анкетиране в съответната сферна тема във ФОРУМА.
На срещите ще се изберат координатори, представители, писари и ще се предлагат и решават стратегии за реализиране на бъдещи проекти.

Препоръчителен краен срок за предлагане и анкетиране на дати и места 22.04.2020

Препоръчителен период за осъществяване на срещите 22.05 – 05.06.2020 /може и по-ранни дати да се предлагат/

. Започва и събирането на обща каса /членски внос/ по 23лв. от всеки регистрирал се. Това може да стане на сферните срещи или на касите на Colibri Kitchen /СОФИЯ/, Инди Арт Кафе /ПЛОВДИВ/, Йо Хо Хостел /ВАРНА/.
Препоръчителен краен срок за плащане на членския внос 22.06.2020

. За дати, места и часове за сферните срещи ще се пускат мейл уведомления /в зависимост от съпричастността към определена сфера/, ще се въвеждат в календара и ще се обявяват в новините!

Благодарността е постоянно всеобща!

Среща 22.03.2020 на Риша планина

На 22.03.2020 на Риша планина се проведе интегриране и официално представяне на мандалата. Прочетоха се инструкциите и се приеха с консенсус в кратка дискусия.
Представя се частичен аудио запис от срещата.