Проведе се първа среща на сфера “Образование и Наука” 07.06 при Ятото

На 07.06.2020 в пространството на “Ятото” с. Горна Бела Речка, се осъществи първа среща на сфера “Образование и Наука”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.

Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активираха идеи за проекти, текуща информация за който може да намерите във форума и в страница проекти.

В Дъх Нов Е Ние!

 

Проведе се първа среща на сфера “Социална Икономика” 05.06 Благост

На 05.06.2020 на в пространство “Благост” гр.София, се осъществи първа среща на сфера “Социална Икономика”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.
Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активира идея за основен проект, текуща информация за който може да намерите във форума и в страница проекти.

В Дъх Нов Е Ние!

Проведе се първа среща на сфера “Изкуство и Култура” 24.05 Мадара

На 24.05.2020 на Мадарското плато, на поляната за Паневритмия, в рамките на традиционния Братски събор, се осъществи първа среща на сфера “Изкуство и Култура”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.
Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активираха няколко идеи за сферни и съсферни проекти, текуща информация за които може да намерите във форума и в страница проекти.

В Дъх Нов Е Ние!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведе се първа среща на сфера “Здравеопазване и Околна среда” 17.05 “Дарма Дар”

На 17.05.2020 в пространство “Дарма Дар” се осъществи първа среща на сфера “Здравеопазване и Околна среда”.
Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.
Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активираха няколко идеи за проекти, текуща информация за които може да намерите във форума, а скоро и в страница проекти.
В Дъх Нов Е Ние!

Промяна в датата на сферна среща “Земеделие и Oколна среда”

Поради процесуални обстоятелства се променя датата на първата официална среща на сфера ” Земеделие и Околна среда”.
Новата дата е 04.07.2020г. Запазва се мястото и часа.
Като единствено предложение, промяната не се анкетира.
Благодарност за толеранса!

 

Първи сферни срещи

Здравейте, уважаеми участници в синергийния процес!
Обявяват се първите сферни срещи на мандалата, уникално предложени във форума на платформата и представени без нужда от анкетиране. На срещите ще се предлагат и приемат с консенсус координатори на сферите, представители и проект координатори. Ще се предлагат, визионират и активират проекти и програми.
Щe има възможност за внасяне на годишния членски внос от 23лв. в социалната каса.

По ред на по-ранно датиране:
Среща на сфера “Здравеопазване и Природосъобразност”
Място: пространство “Дарма Дар”, с.Буново, Кюстендилско
Дата: 17.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Изкуство и Култура”
Място: плато Мадара, с.Мадара, Шуменско
Дата: 24.05.2020
Час: 11:00

Среща на сфера “Социална Икономика”
Място: пространство “Благост”, гр. София
Дата: 05.06.2020
Час: 18:00

Среща на сфера “Образование и Наука”
Място: с. Горна Бела Речка, община Вършец
Дата: 6-7.06.2020
Среща на сфера “Духовност и Традиции”
Място: пространство “Багра”, поляна Яро, дял Риша, планина Конявска, Кюстендилско
Дата: 20-21.06.2020

Среща на сфера “Земеделие и Околна среда”
Място: пространство “OPEN MIND”, гр. Шипка
Дата:04.07.2020
Час: 11:00

Подробности за местонахождението на локациите и настаняване са изпратени на мейл адресите ви.
Проверявайте често личните си мейли за актуализация и активация на дейността в мандалата. Проверявайте често и форум страницата в платформата, в нея ще тече допълнителна активност, за която няма да бъдете информирани с мейл. Следете новините и календара за дейност паралела на вашата съпричастност в процеса.

Всеобща Благодарност!

Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи


Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи, които могат да бъдат предлагани от всеки един член, идентифициран с определена сфера. Предложенията са за места и дати, като срещите могат да се проведат в рамките на един ден и домакина не е задължен да осигурява храна и спане за гостите. Това може да се осъществи като самоинициатива на сферата и допълнително коментиране на условията с домакините. Принципът на предлагане на пространство и дата за среща е свободен, по доброволна инициатива.
Процесът ще се съобрази със зададените дати на извънредното положение, като краен срок за предложения и анкетиране е 13.05.2020, съответно предлаганите дати за срещи – след тази дата. Ако извънредното положение се удължи и след 13ти, ще се проведе онлайн запитване за последователност на действията.
Предлагането се осъществява във форума.

Краен срок на предложения за места и дати за сферни срещи 01.05.2020г.
Краен срок на анкетиране и обявяване на избора на места и дати 13.05.2020г.

Възможност за внасяне на символичния членски внос от 23лв. в социалната каса ще се отвори след 13.05. на посочените точки в София, Пловдив и Варна. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите по интернет платформата и разпределени по активираните проекти, но това е тема на отрасъл “финансии” и тепърва ще се дискутира.

Интернет платформата е официално отворена

 

. В момента текат регистрации в платформата. Краен срок на първоначално регистриране   12.04.2020
След това регистрация ще се извършва през регистриран вече участник.

. Следва организиране на сферните срещи, което ще се случи след предлагане, обсъждане и приемане на дати и места за тях, чрез анкетиране в съответната сферна тема във ФОРУМА.
На срещите ще се изберат координатори, представители, писари и ще се предлагат и решават стратегии за реализиране на бъдещи проекти.

Препоръчителен краен срок за предлагане и анкетиране на дати и места 22.04.2020

Препоръчителен период за осъществяване на срещите 22.05 – 05.06.2020 /може и по-ранни дати да се предлагат/

. Започва и събирането на обща каса /членски внос/ по 23лв. от всеки регистрирал се. Това може да стане на сферните срещи или на касите на Colibri Kitchen /СОФИЯ/, Инди Арт Кафе /ПЛОВДИВ/, Йо Хо Хостел /ВАРНА/.
Препоръчителен краен срок за плащане на членския внос 22.06.2020

. За дати, места и часове за сферните срещи ще се пускат мейл уведомления /в зависимост от съпричастността към определена сфера/, ще се въвеждат в календара и ще се обявяват в новините!

Благодарността е постоянно всеобща!

Среща 22.03.2020 на Риша планина

На 22.03.2020 на Риша планина се проведе интегриране и официално представяне на мандалата. Прочетоха се инструкциите и се приеха с консенсус в кратка дискусия.
Представя се частичен аудио запис от срещата.