Идея за пътуващо кино

Прожекции на филми засягащи въпроси от сферите на процеса.

Етап:Проучване на възможности за представяне на филми в летните кина на градове и села.

контакт: contact@sinergia.life