Пътуващо Кино

Прожекции на филми засягащи въпроси от сферите на процеса. Проекта се осъществява съвместно с платформата “Осъзнатика” http://www.osaznatika.net/ 

След официално представяне на проекта на Аналема фест с.Еремия и първи прожекции се очакват прожекции в цялата страна.

Проведе се първа прожекция от на проект Пътуващо Кино /съсферен проект на сферите Образование и Наука и Изкуство и Култура/ в рамките на Analema fest vol.2.
Прожектира се норвежкият филм “Последователите на сърцето”.

  

контакт: contact@sinergia.life