Проект – Зеленo училищe за деца и родители.

 

Разгръщане на програми в природата.
Използване на вече реализирани бази /в развитие и горскo/планински  райони и терени.

Проек който има за цел да предостави безвъзмездна възможност за възобновяване на връзката между хората – както фундаменталната връзка родител-дете, така и връзка с околната среда – ПРИРОДАТА. Вярваме, че чрез тези програми ще подпомогнем изграждането на един по- здрав и по- радостен свят за нас и Нашите Деца. За тази цел, екипи от хора с опит в облаастта за работа с деца и групи, осъществяваме различни програми по места в близост до Природата, всичките базирани на методите за обучение чрез преживяване – експеренциално образование и методите на неформалното образование.

Етап: реализиран

Линк към страницата

контакт: contact@sinergia.life

Структурен анализ на образователната среда в България


Събиране на информация за алтернативно образование в България, нанасяна на точки с информация на карта и реализиране на документален филм.

Етап: договорена е съвместна дейност с платформата Жива Утопия и използване на изградената карта за места с опция “Работа с Деца”.
https://utopiabg.life/location/

Събиране на информация и покана към активните центрове и дейци в сферата за включване в картата.  

контакт: contact@sinergia.life

Изготвянето на статия, манифест или наръчник за ползи от неформално/алтернативното образование.

– Защо е важно естественото/алтернативно образование? 

 – Какви са принципите, които децата трябва да придобият, израствайки в този свят?

Събитие с цел запознаване на повече хора с нови методи за образование

– филмова вечер, дискусия

– форум – представяне на Мандалата