Отваря се етап за осъществяване на сферни срещи, които могат да бъдат предлагани от всеки един член, идентифициран с определена сфера. Предложенията са за места и дати, като срещите могат да се проведат в рамките на един ден и домакина не е задължен да осигурява храна и спане за гостите. Това може да се осъществи като самоинициатива на сферата и допълнително коментиране на условията с домакините. Принципът на предлагане на пространство и дата за среща е свободен, по доброволна инициатива.
Процесът ще се съобрази със зададените дати на извънредното положение, като краен срок за предложения и анкетиране е 13.05.2020, съответно предлаганите дати за срещи – след тази дата. Ако извънредното положение се удължи и след 13ти, ще се проведе онлайн запитване за последователност на действията.
Предлагането се осъществява във форума.

Краен срок на предложения за места и дати за сферни срещи 01.05.2020г.
Краен срок на анкетиране и обявяване на избора на места и дати 13.05.2020г.

Възможност за внасяне на символичния членски внос от 23лв. в социалната каса ще се отвори след 13.05. на посочените точки в София, Пловдив и Варна. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходите по интернет платформата и разпределени по активираните проекти, но това е тема на отрасъл “финансии” и тепърва ще се дискутира.

Recommended Posts