Здравейте, приятели!

Предстои да се проведе сферна среща на сфера “Здравеопазване и
Природосъобразност” на 15 Май 2021 г. от 17:00 ч. в гр. Елин Пелин,
пространство Приказната градина. По време на срещата ще се представят
сферата и отрасъла и ще се обсъдят настоящите проекти, както и ще могат
да се предложат нови. Ще има възможност да се внесе членският внос в
социалната каса.
Срещата ще се проведе паралелно с осъществяващия се Независим Фестивал
на Семената 2021 г.

Добре дошли!

Recommended Posts