Здравейте, приятелчета!

Предстои сферна среща на Сфера Земеделие и Околна среда, която ще се осъществи на 14.11.2020г от 20:30 часа в пространството на OPEN MIND, гр. Шипка. На нея ще могат да се обсъдят настоящите проекти, нови проектопредложения, както и ще има възможност за присъединяване на нови заинтересовани и внасяне на членски внос в социалната каса. /с възможност за преспиване/

Срещата ще бъде и част от събитията на “Общностен събор За природата”, инициатива развиваща дейностите по един от проектите в сферата.
Повече информация:
https://www.facebook.com/events/1359280601130423

Съединението в Осъзнатост проявява Силата!
Координационен екип на Сфера Земеделие и Околна среда
www.sinergia.life

Recommended Posts