Предстояща сферна среща на сфера Изкуство и Култура ще се осъществи на 24.10.2020 в пространство Дарма Дар, с. Буново, Кюстендилско. На нея ще мога да се обсъждат проектопредложения и да се внася членски внос в социалната каса.
Подробности за локацията са изпратени на личните мейли на съпричастните към сферата.

Recommended Posts