На 04.07.2020 в гр.Шипка в пространство OPENMIND,  се осъществи първа среща на сфера “Земеделие и Околна среда”.

Коментираха се характеристиките на сферата и прилежащия към нея отрасъл и се активираха идеи за проекти, текуща информация за който може да намерите във форума и в страница проекти.

Протокол от срещата е изпратен на личните и-мейли на съпричастните към сферата.

В Дъх Нов Е Ние!

Recommended Posts