На 28.11.2020г. в Благост, гр. София се проведе сферна среща на сфера
“Духовност и Традиции”.

Коментираха се и се направиха предложения по текущи проекти и се
осъществиха организационни дейности.
Информационен протокол от срещата е изпратен на личните мейли на съпричастните към сферата.

Всеобща благодарност за активността!

Recommended Posts