На 24.04.2021 се проведе среща на сфера Изкуство и Култура в пространство Дарма Дар, село Буново, Кюстендилско.
Срещата бе в рамките на събитието Цветница на Дарма и продължи 6 часа.
На срещата се разискваха настоящи и бъдещи проекти, както и въпроси от новопостъпилата отговорност към отрасъл Финансии. Подробности в протокола изпратен на съпричастните към сферата.
АУМ!

Recommended Posts