На 20.12.2020г. в студио ЕдинЕние, гр. Варна се проведе сферна среща на сфера
“Духовност и Традиции”.

Коментираха се текущи проекти и дейности и се направи предложение нов проект.
Информационен протокол от срещата е изпратен на личните мейли на съпричастните към сферата.

Всеобща благодарност за активността!

Recommended Posts