От 13ти до 15ти ноември се проведе Общностен събор “За Природа”, гр. Шипка
Цели на събора бяха:
1. Споделяне на опит и актуални проблеми в 4 модула: залесяване, биоразнообразие, борба с ерозията и екологично земеделие
2. Изготвяне на стратегия за съвместни дейности в 4те направления
3. Обмен на семена
4. Залесяване на терен (трансформация на земеделска земя в градина-гора) и споделяне на опит от Балкански екологичен проект

Събитието се реализира съвместно от фондация OPEN MIND по програма към Европейски корпус за солидарност и процес Синергийна Мандала за Интегрално Развитие в сфера “Земеделие и Околна среда” /Проект 1 “Инициативи за околна среда”/ и се включва в поредицата Беглишки срещи по зелени места в България.

Подробен информационен протокол от дейностите провели се на събора ще получат съпричастните със сфера Земеделие и Околна среда на личните си мейли.
Следва работа по стратегиите изготвени от екипите по модулите и пролетна среща през март 2021.

Всеобща Благодарност за активността!

photo: Cecille Jaillard

photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard

photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard
photo: Cecille Jaillard

Recommended Posts