„РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“ е обмен на стоки и услуги чрез дигиталната, мерна единица ПАРА
Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящместното производство
За пове информация или включване в процеса socialeconomy@sinergia.life

Recommended Posts