This image has an empty alt attribute; its file name is 117948637_2707889139529470_2679130307757225718_n-1.jpg

Здравейте, приятели!
От екипа на сфера /Изкуство и Култура/ с радост ви съобщаваме за първия реализиран проект на сферата. Проектът е със заглавие и тема “В началото бе…” и представя част от артистите /визуални и поетични/ предоставящи визуални и текстови творби по едноименната тема, съчетани на случаен принцип във формата на пълноцветни картички 10/15см. Те своеобразно представят и Синергийната Мандала като цяло, което реализира и друг проект на сферата /артистично представяне на Синергийната Мандалата/.
От всички поканени артисти, за проекта се отзоваха 14 човека, отпечатаха се 33 вида различни визуално текстови творби в 22 копия, общо 726. Проекта беше реализиран със финансовата помощ на социалната мандална каса /тоест благодарение на всички внесли членски внос/.
Общ финансов отчет за първата финансова сесия на Мандалата ще бъде пуснат на всички участници скоро.
Картичките ще бяха представени и връчени на представянето на Синергийната Мандала на събор Беглика 22.08.2020 от 14:00 в пространство Общностно развитие.
Всеки участвал артист, както и координатор на мандална сфера, получи по една колода от всички 33 вида картички, които след това ще може да сподели по лично усмотрение.
Благодарим за съпричастието към проекта.
Очакваме ви на събор Беглика или пишете на contact@sinergia.life за да получите тази реализация.
Честито!
Продължаваме!

Recommended Posts