След предложение за сайт платформа за производители, купувачи, разпространители – мрежа за разпространение на продукти директно от производители, е активирана идея за подкрепа на вече съществуващи платформи. 

Онлайн платформи за чисти и натурални хранителни и битови стоки и услуги, само от български производители, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството.
Легално съобразени с действащото законодателство на РБ.
Цел: подкрепа на  местните производители.

Етап: реализиран
въведен е бутон /Продукти и Услуги/, който насочва към платформите.

„РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“
Обмен на стоки и услуги чрез дигиталната, мерна единица Бунар
Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящ
местното производство
Етап: реализиран
Представена е платформа www.bunar.space обслужваща процеса.
За пове информация или включване в процеса socialeconomy@sinergia.life