След предложение за сайт платформа за производители, купувачи, разпространители – мрежа за разпространение на продукти директно от производители, е активирана идея за подкрепа на вече съществуващи платформи. 

Онлайн платформи за чисти и натурални хранителни и битови стоки и услуги, само от български производители, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството.
Легално съобразени с действащото законодателство на РБ.
Цел: подкрепа на  местните производители.

Етап: реализиран
въведен е бутон /Продукти и Услуги/, който насочва към платформите.

„РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“
Обмен на стоки и услуги чрез дигиталната, обменна единица Бунар.
Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящ
местното производство процес.
Създадени са фейсбук групи в които се осъществя регионалния обмен и дейности.  Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.
Създадена е и национална група за споделени куриерски услуги.
 
 
Представена е платформа www.bunar.space обслужваща процеса.
 
Проектът беше представен в рамките на Експеримент “Събуди се!”2021
Реализиран е първи Бунар Пазар в рамките на Analema fest за насърчаване на процеса:

Проведоха се първите паралелни Бунар Пазари – в рамките на Analema fest  vol.2 с. Еремия и в рамките на селски сбор с. Пънчево
 
 

Проведен е първи коледен Бунар Пазар в София
Бе реализиран втори Бунар Пазар в София:

Предстоят Бунарни Сваимопомощни събирания
Събитието в Жива Утопия 
Етап: реализиран
За повече информация или включване в процеса socialeconomy@sinergia.life