След предложение за сайт платформа за производители, купувачи, разпространители – мрежа за разпространение на продукти директно от производители, е активирана идея за подкрепа на вече съществуващи платформи. 

Онлайн платформи за чисти и натурални хранителни и битови стоки и услуги, само от български производители, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството.
Легално съобразени с действащото законодателство на РБ.
Цел: подкрепа на  местните производители.

Етап: реализиран
въведен е бутон /Продукти и Услуги/, който насочва към платформите.

„РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“
Обмен на стоки и услуги чрез дигиталната, обменна единица Бунар.
Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящ
местното производство процес.
Създадена бе дигитална обменна единица, за оппщряване на директния обмен на стоки и услуги на регионално, национално и международно ниво. www.bunar.space 
Създадени са фейсбук групи в които се осъществя регионалния обмен и дейности.  Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен.
Създадена е и национална група за споделени куриерски услуги.
 
 
 

ВСИЧКО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТА ВИЖТЕ ТУК