След предложение за сайт платформа за производители, купувачи, разпространители – мрежа за разпространение на продукти директно от производители, е активирана идея за подкрепа на вече съществуващи платформи. 

Онлайн платформи за чисти и натурални хранителни и битови стоки и услуги, само от български производители, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството.
Легално съобразени с действащото законодателство на РБ.
Цел: подкрепа на  местните производители.

Етап: реализиран
въведен е бутон /Продукти и Услуги/, който насочва към платформите.

„РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА“
Обмен на стоки и услуги чрез дигиталната, мерна единица Бунар
Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящ
местното производство
Създадени са фейсбук страници в които се осъществя регионалния обмен. До момента такива има за Югозападен, Южен централен и Североизточен региони. Очаква се включване от Северозападен и Северен централен региони.
Създадена е и национална група за споделени куриерски услуги.
 
Представена е платформа www.bunar.space обслужваща процеса.
 
Проектът беше представен в рамките на Експеримент “Събуди се!”2021
Предстои първи Бунар Пазар в рамките на Analema fest за насърчаване на процеса:
Етап: реализиран
За повече информация или включване в процеса socialeconomy@sinergia.life