Завършен е първи етап от осъществяването на проект към отрасъл /ресурси/, предложен от сфера Земеделие и Околна среда.
Изграждането на единна доброволческа платформа и въвездането на бутон Доброволчески Платформи
Заедно съдействаме за устойчивото развитие на България!
Благодарността към всички участници в инициативата е всеобща!

Recommended Posts