След предложение за сайт-платформа за разпространение на продукти и услуги директно от производители към потребители, е активирана идея за подкрепа на вече съществуващи платформи. 

Онлайн платформи за чисти и натурални хранителни и битови стоки и услуги, само от български производители, за които мнението на клиентите е гаранция за качеството.
Цел: подкрепа на  местните производители.
По проект-предложение на сфера Социална Икономика е въведен е бутон Продукти и Услуги
Благодарността е всеобща!

Recommended Posts