Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Обща текуща среща на Мандалата Reply To: Обща текуща среща на Мандалата

#1999

Отправя се предложение за текуща среща на Мандалата:
19.06 /Събота/ 14:00 – 15:00 в пространство АОР в рамките на експеримент “Събуди Се!” 15-21.06.2021