Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Изкуство и Kултура Reply To: Изкуство и Kултура

#2270

(Поправка) Здравейте!
Предложената среща за 5.09 променя локацията си към пространство Open Mind в гр. Шипка – от 9:00 сутринта. Сред Балкана главите са по-пресни, не пропускайте възмоността да формираме заедно идеите на сфера Изкуство и Култура!

Благодарността е всеобща!