Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Обща текуща среща на Мандалата Reply To: Обща текуща среща на Мандалата

#2791
mandalamandala
Keymaster

Отправя се предложение за обща годишна среща на Мандалата:
19.03 /събота/10:00 в пространство Open Mind и 14:00 в НЧ “Светлина – 1861”
20.03 /неделя/ 10:00 в пространство Open Mind
Срещата да се проведе в рамките на събитието “Първа Балканска Синергийна Конференция” гр. Шипка 18-21.03.2022