Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Изкуство и Kултура Reply To: Изкуство и Kултура

#2811

Здравейте, скъпи приятели и посланници на доброто и красотата!
Заедно с предложената Мандална среща, на която ще е истинско щастие, предлагам да се състои и среща на сфера Изкуство и култура.
Мястото е гр. Шипка, пространство “Open mind”, денят е 18.03.
Освен обичаят да сформираме обсъждане и мисъл в насока сферните проекти, този път ще бъдем и участници в още по-богата програма, свързана с балканското единомислие и дружба.
Нека бъдем там и нека бъдем 🙂
Камен