Мандала Forums ОБЩИ ВЪПРОСИ Предложение за процесуално правило Reply To: Предложение за процесуално правило

#3060

Подкрепям предложението за процесуално правило, сферна среща да се инициира месец предварително, осен ако не е спешно и не се изисква от ситуацията по кратък срок. Така, ще има възможлост повече хора да се включат и да се впуснат в процеса, което вярвам е и целта на цялата тази платформа – да събира хората. Ние, хората сме носители на промяната, не нещо извън нас (в по земен план, но и не само).
Предлагам, да направим раздел, за събиране на повече процесуални предложения, които да се обсъдят на свикана мандална среща, ако ли да е извънредна. Важно е, според мен, за да служи на общото и на всички, не само на отделни индивиди.🙂