Мандала Forums ОБЩИ ВЪПРОСИ Предложение за процесуално правило Reply To: Предложение за процесуално правило

#3068
mandalamandala
Keymaster

Здравейте, беше прието предложение и въведена инструкция “предложение за среща месец преди срещата”, но то бе променено на 3 седмици /съответно 2 седмици обявление преди датата/ поради причини коментирани на текуща мандална среща и обнародване на инструкциите /мисля, че мотивът беше, че много се разтакават плановете в бъдещето и няма динамика/. Факт също, че по-спешност срока за обявление се е съкращавал в движение, което не е коректно разбира се /старанието се насърчава в посока коректност/, но със сигурност се е спазвал срокът на обявление /две седмици/. Винаги може да се предложи дата за текуща мандална среща от всеки участник и на нея да се обсъдят промени в инструкциите съответно нови срокове за предложения за срещи и т.н
Действаме!
Цветелин /вътрешни работи/