Мандала Forums ОБЩИ ВЪПРОСИ Предложение за процесуално правило Reply To: Предложение за процесуално правило

#318

Здравейте и от мен!
Срокът за предложения на първите сферни срещи беше до 01.05 /което е предходния месец/. Активността варираше, но в крайна сметка се спази поне датата на обявяване. Разбира се, че предложенията и решенията трябва да се организират в адекватен срок, но имайки предвид динамиката на процеса това за сега няма как да се регламентира, казано от личен поглед, имайки предвид също, че е възможен и период на анкетиране за съгласуване на датата. Тогава нещата могат да се разточат още повече във времето и да се изгуби динамиката. Дори и да има консенсус по дадена дата, едва ли всички ще са свободни за нея. Някои хора “планират” с години напред. Не е изключено да се въведе възможност за онлайн включване в среща, но всичко това е добре да се обсъди и приеме като инструкция на обща среща на мандалата. За сега личното ми наблюдение над процеса е, че динамиката е пластична, но върви в нейн си ритъм и процесуалност.
Пак лично смятам, че две седмици са достатъчно време от обявлението на срещата до реализирането й освен ако не е така наречената “по спешност”, но..,
като заключение ще отбележа т.4 и 4а от тема СРЕЩИ в инструкциите. В крайна сметка се отправят предложения, преглеждат се графици и календари, обсъжда се и се анкетира. По-скоро срокове за предложения и анкетиране са нужни. Наблюдавам, че инструкцията да се предлагат и датират срещи онлайн е с идеята всеки да се включи когато може. После каквото Пътят е отредил.
Ахо!