Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Здравеопазване и Природосъобразност Reply To: Здравеопазване и Природосъобразност

#4179

Здравейте,
От името на Координаторския екип на сфера “Здравеопазване и Природосъобразност” се отправя предложение за среща на сферата през новата година.

Дата : 05.01.2024
Място : Дарма Дар, Буново
Час : 19:00