Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Обща текуща среща на Мандалата Reply To: Обща текуща среща на Мандалата

#4388
mandalamandala
Keymaster

Здравейте, приятели!
Въз основа на първа точка от глава СРЕЩИ:
1.Мандалата прави годишна среща на 22.03 всяка година. На тази среща могат да присъстват всички членове,
се обявява предложение/съобщение за Годишна среща на Синергийната Мандала
21.03.2024 с.Горнослав община Асеновград
Подробности в поканата.
Благодарността е Всеобща!