Мандала Forums ОБЩИ ВЪПРОСИ Предложение за процесуално правило Reply To: Предложение за процесуално правило

#478

Първите сферни срещи бяха обявени минимум месец преди това. Поради липса на други предложения и коментари не се стигна до анкетиране и това беше обявено.
Работните-проектни срещи се организират и насрочват от активните участници в определн проект и те си определят ритъм и срокове, спрямо спецификата на проектната дейност.
Предложението е адекватно и следва да се обсъди на текуща обща среща на мандалата, която са сега се оформя да се осъществи на 11.07 на експеримент Събуди се!
линк към темата
Благодаря!
Поздрави!