Мандала Forums СФЕРНИ СРЕЩИ Обща текуща среща на Мандалата Reply To: Обща текуща среща на Мандалата

#539

Тъй като “Събуди Се!” се отлага за 2021г. се отправя предложение за текущата среща на Мандалата да се проведе на събор Беглика /веднага след официалното представяне на Мандалата/.
Дата и час предстои да се уточняват.
И пак: Решилите да присъстват трябва да знаят, че това не е официално събитие към фестивала и няма да им бъде осигурен вход. Добре е да се подкрепи събитието.