Мандала Forums ОТРАСЛИ Вътрешни Работи Reply To: Вътрешни Работи

#657
Anonymous
Inactive

Здравейте, относно подобряването на работата на Мандалата и Сферите, бих искал да отворя тема свързана с въпрос относно процеса на заявки за финансии и ресурси за проектите по сферите. Както знаем в момента има такъв процес с краен срок 31.07.2020 г.
Въпросът ми е, при подаване на изисквания от проект-координаторите за финансии и ресурси към съответните координатори на отрасли, според обявените крайни срокове, дали заявките с нужните ресурси да преминават през сферен координатор на сферата, към която е проектът имащ ресурсни нужди (например координаторите на съсферен поект “Академия за Осъзнато Развитие” подават заявките си към координатора на сфера “Духовност и Традиции” и сфера “Образование и Наука”) и оттам сферния/те координатор/и да ги подава/т към координаторите на съответните ресурсни отрасли;
дали директно проектокоординатора/ите да го пуска/т към координатора/ите на ресурсни отрасъла и да се добавя копие на мейла към координатора на сферата, към която е проектът имащ ресурсни нужди;
или да не минава през сферен координатор, но да има някакъв отчет при отговора на заявката – какви ресурси и финансии са отпуснати по проекта и до каква степен ще му помогнат.
Въпроса е свързан с възможност за прозрачност на процеса на заявките и нивото на съгласуване между координаторире при осъществяване на проектите.
Благодаря 🙂