Активира се проект “Здравословен Живот”, иницииран от сфера Здравеопазване и Природосъобрасност.
Заснето и представено е първото видео към проекта – интервю с Милен Антонов.
Това е първият, предложен като идея за реализация в историята на Синергийната Мандала, проект. Отне повече от година до неговото активиране, но предстои бързо разгръщане на етапите.
С публикуването на видеото, се обявява и активирането на youtube канал на Синергийната Мандала.
Ето го и видеото:

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *