Приятели, с радост съобщаваме, че проект Академия за Осъзнато Развитие /АОР/, ще помещава дейността си в пространството на клуб “Благост”.
Благоприятната атмосфера ще приеме събития с лекции, курсове, практики и работилници, поднесени от синергийни лектори и водещи и отразени в платформата на Синергията с подробни репортажи.
Темите, както е описано в проекта на Академията, ще засягат всички сфери на Мандалата.
Следете програмата на събитията в страницата на Академията, календара на Синергията и страницата на “Благост” във фейсбук.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *