Инициативи за околна среда, залесяване и обмен на семена

Теми – Залесяване, Биоразнообразие, Борба с ерозията, Екологично земеделие.
Проучване на настоящата ситуация в България за положението на горите, градинарството, пермакултурата, биоразнообразието и екологията като цяло.
Изготвяне на план с общи действия + залесяване и обмен на семена.

От 13ти до 15ти ноември се проведе Общностен събор “За Природа”, гр. Шипка
Цели на събора бяха:
1. Споделяне на опит и актуални проблеми в 4 модула: залесяване, биоразнообразие, борба с ерозията и екологично земеделие
2. Изготвяне на стратегия за съвместни дейности в 4те направления
3. Обмен на семена
4. Залесяване на терен (трансформация на земеделска земя в градина-гора) и споделяне на опит от Балкански екологичен проект

Събитието се реализира съвместно от фондация OPEN MIND по програма към Европейски корпус за солидарност и процес Синергийна Мандала за Интегрално Развитие в сфера “Земеделие и околна среда” и се включва в поредицата Беглишки срещи по зелени места в България.

снимки: Cecille Jaillard

Етап: Върви работа по стратегиите изготвени от екипите по модулите и организация на пролетна среща през март 2021.
Тя ще се състои на от 12 до 14.03 като втория събор „За Природа“

По време на събора ще се проведе:
– обучение по ашладисване с Христо Ашламинатора
-обмен на семена по проект „СемеХранилище – ЗемеХранилище“
– засаждане на фиданки като част от трансформиране на земеделска земя в градина гора
– проектна среща на сфера Земеделие и Околна среда към Синергийна Мандала за Интегрално
Развитие
– ще се обсъди, анализира и активира планът за обща зелена стратегия за действие,
създаден по време на първият събор през ноември 2020

контакт: resources@sinergia.life

СемеХранилище и ЗемеХранилище

Проект в две насоки, една за събиране, съхранение и разпространение на чисто отгледани натурални семена в семенни банки на различни места. Втора насока за засаждане и оползотворяване на земята чрез събраните семена – за отглеждане на храна, лечебни продукти, размяна на продукти.

Осигуряване на разнообразни средства и ресурси за отрасъла и сферите на Мандалата.

Етап: работи се по отделяне и комплектоване на семена в различните бази и участие и съорганизация на събития с фокус към свободна размяна на семена.

Също така предстоят първи събития за споделяне на семена, на които ще се проведе представяне на проекта и Мандалата като цяло.

Първото събитие е организирано от Градска градина Обеля и е фокусирано върху свободната Размяна на семена
То ще се проведе на 3ти март в “Градската градина О’беля” в София /кв.Връбница, бул. Панчо Владигеров Sofia, Bulgaria/
тел.088 887 9790

Представянето на Мандалата и в частност на сфера Земеделие и Околна среда е насрочено за 11:00
На събитието официално ще бъде открит в реализация и проектът “СемеХранилище ЗемеХранилище”, на същата сфера.

Другото събитие е в съорганизация със сдружени OPEN MIND
Свободна разняма на Семена

В рамките на втория събор „За Природа“, който ще се състои в гр.Шипка на 13ти и 14ти март, 2021 г.

контакт: resources@sinergia.life