Здравейте, приятели!
Представяме ви платформата www.bunar.space, кoято обслужва обмяната на стоки и услуги и представлява портфейлен архив на ползвателите, боравещи с дигиталната единица Бунар.
Част от проект на сфера Социална Икономика.
На кратко: след свободна регистрация има възможност да ви бъдат преведени бунарни единици от съдържатели на такива или когато бъдат генерирани от вас на работно събиране.
Подробности за работните събирания и обменния процес тук:
Регионална Икономика
/Ако все още нямате достъп до затворената група за обмен, моля подайте желание на този мейл:socialeconomy@sinergia.life/
След като се сдобиете с Бунари можете простичко да ги превеждате на други регистрирани участници в платформата и процеса, откривайки ги чрез набиране на личен e-mail. Това е!
Важно е да се отбележи, че на три определени дати /21.07, 21.11, 21.03/ се организира данъчно таксуване на всеки портфейл в размер на 10% от наличната в него сума към датата на таксуване. Удържаните суми се прехвърлят в социалната каса на „Синергийна Мандала за Интегрално Развитие“, чийто проект е и този процес и в частност тази платформа. Заедно с останалите средства, събрани в социалната каса, се разпределят по нуждаещи се от подкрепа, устойчиво развиващи се проекти на обществото, които на този етап може да разгледате тук:
ПРОЕКТИ на Синергията
Задавайте вашите въпроси при проблеми с регистрация или обмен в платформата, както и общи въпроси към процеса на e-mail: socialeconomy@sinergia.life
Благодарим за подкрепата към един Независим – Свободен – Споделен – Регионален – Природосъобразен – Подкрепящ местното производство и поминък процес!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *