Здравейте, приятели!

Обявяваме среща на сфера Духовност и Традиции, която отговаря за отрасъл
/Външни работи/.
Подробности за дата, час и място са изпратени на всички съпричастни към сферата!

Благодарността е всеобща!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *