Здравейте приятели, творци, светли същества!

Идва ред на нова среща, в която да съчетаем творческото съзнание и планиращия разум, а именно среща на сферата Изкуство и Култура, на
Синергийната Мандала за Интегрално Развитие.
Денят е 5.09, мястото е гр. Шипка, пространство Open Mind в 9:00.
(сутринта е, но ще има кафе 😉 )

На срещата ще се проведе и извънредна финансова сесия.

Здравина в щастието и щастие в здравето!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *