В рамките на Analema fest vol.2 се проведе втори Бунар Пазар
Интересът плавно се повишава!
Благодарността, към всички които подкрепят Регионалната Икономика, е всеобща!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *