На 23.08.2020, на събор Беглика в Съзнателното Пространство, се проведе текуща обща среща на Мандалата, протокол от която е приложен в писмо, изпратено до личните пощи на всички.
На нея се взеха решения, които подробно може да разгледате в протокола.
Всеобща Благодарност за съпричастието!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *