В рамиките на Analema fest, се проведе представяне на обменната единица Бунар и се проведе първи Бунар Пазар /към проект Регионална Икономика на сфера Социална Икономика/.
Благодарим на всички, които допринасят за развитието на проекта!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *