Здравейте, скъпи приятели!

Осъществихме запомняща се среща на сфера Изкуство и култура, в рамките
на изпълващата сърцата Първа Балканска Синергийна Конференция! Град
Шипка винаги ни е приветствал в невероятна среда, но този път събитието
надмина всички наши очаквания.

Основата на срещата бе насочена към приключването на старата и
навлизането в Новата година за Мандалата. Извърши се финансов разбор,
който е изпратен подробно в друго писмо.
С това сфера Изкуство и култура предаде отрасъл Финанси на сфера
Образование и наука, а също прие отговорността за отрасъл Ресурси от
сфера Социална икономика.

Нека цъфтим с пролетта и помъдряваме със засилващото се Слънце!

Поздрави на всички!
от координационния екип на сферата

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *