Здравейте, приятели!

На 29.07.2021 г. се проведе среща на сфера Духовност и Традиции /отрасъл
Право/ в пространство Амфитеатър край Голямата Топола – Кучешки парк, гр. София.
Срещата протече от 17:30 до 18:45 ч.
На нея се разискваха належащи въпроси за координаторството на сферата,
настоящи и бъдещи проекти, както и нови предложения.
Подробности в изпратения на електронните пощи протокол, към припознатите със сферата.

Благодарността е всеобща!

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *